Babalar ölmez hapis yatar.
glorious slavic heritage can be found in cats

glorious slavic heritage can be found in cats

My very good friend Mr. Schlomo Stilberger demonstrating an ancient custom of his people..

My very good friend Mr. Schlomo Stilberger demonstrating an ancient custom of his people..

Turan Anayasası

Turan Anayasası
1. Anayasa değiştirilemez, cezası Turan Ceza Yasası’nın 1. maddesinde yer alır.
2. Turanın tek unsuru Türklerdir. Türk haricinde bulunan her türlü organizma, hayvan sınıfına girer.
3. Turan’ı Türk ordusu yönetir. Orduyu Türk milleti yönetir. Kağan hem ordunun, hem Turan’ın başıdır. 
4. Turan’da Türk türesi tamamiyle benimsenmiştir. Türk türesine uymayan her türlü davranışın sonu Turan Ceza Yasasının 3. maddesinde yer alır.
5. Eğitimde askeri eğitim yoğunluktadır. Her Türk genci, 10 yaşından 12 yaşına kadar Türklük ve askerlik ile ilgili eğitim alır. Bunun ardından dört sene akademik eğitim görür ve 17 yaşından 23 yaşına kadar askerlik yapar. Bu askerlik süresince kişinin geçimini sağlayacağı, karnını doyuracağı kadar maaş verilir. 23 yaşından sonra isteyen askerliğe devam eder, istemeyen serbest kalır. Reddedenin sonu Turan Ceza yasasının 2. maddesinde yazmaktadır.
6. Her Türk, 17 yaşında Bedensel-Askeri Türklük sınavına girer. Sınavı geçen kişi reşit olur ve bir birey sayılır. Geçemeyen, 18 yaşında tekrar sınav olur ve yine geçemezse Turan Ceza Yasasının 8. maddesine göre cezalandırılır.

Turan Ceza Yasası
1. Anayasayı değiştirmek isteyene ölüm!
2. Askerlik yapmayı reddedene ölüm!
3. Türk türesine uymayana ölüm!
4. Savaşa çağırılıpta gitmeyene ölüm!
5. Evdeş olmayana yaklaşana ölüm!
6. Yalan söyleyene ölüm!
7. Türklükten taviz verene ölüm!
8. Türklük sınavını geçemeyene ölüm!
9. Türk olmayanla evlenmek isteyene ölüm!

Ölüm ölüm ölüm! Çengiz’in yasaları gibi, ölüm!!

Bydlos 

The jews laugh at you silly goyim

The jews laugh at you silly goyim

Russia fucking rocks you non-slavic subhumans.

Die Antifa sind Arschlöcher

Why?

Why?

Er strafe es.

Er strafe es.